lesprogramma studiekeuze studiekeuzebegeleiding studiekeuzespel lob loopbaan orientatie begeleiding

Scholen

Scholen       

 

Voor de invulling van de Loopbaanoriëntatie & -begeleidingslessen (LOB lessen) kan gekozen worden uit een keur aan mogelijkheden en eigen invullingen. Mentoren en/of decanen bedenken hun eigen LOB programma, of kopen delen daarvan in.

 

Het StudieKeuzeSpel en bijbehorend lesprogramma kan heel goed een onderdeel zijn van deze LOB lessen. PLUK gelooft dat je leerlingen alleen maar goed kan helpen bij het maken van een juiste keuze, wanneer er naar ze geluisterd wordt en wanneer er een dialoog ontstaat. Bij het StudieKeuzeSpel lesprogramma zijn de leerlingen dan ook voornamelijk zelf aan het woord en is het de taak van de begeleider om goed te luisteren en de juiste verbanden te leggen.

 

De rol van de begeleider moet niet onderschat worden. In de praktijk blijkt het nogal lastig om goed te kunnen luisteren, de juiste verbanden te zien en daarmee de leerling zo goed mogelijk te helpen. Om mentoren en decanen hierin te ondersteunen heeft PLUK een Training StudieKeuze Begeleiding ontwikkeld.

 

 

Reacties van begeleidende mentoren van het StudieKeuzeSpel:

 

"Prachtig om hun antwoorden te horen er komt veel interessante informatie uit over de leerling, informatie over wie en wat hij is, maar ook wat hij kan en wat hij leuk vindt."

"Daarnaast komt er voor mij als mentor een ongelooflijke hoeveelheid nuttige informatie uit."

"In de afgelopen maand heb ik met mijn mentorklas het Studiekeuze Spel van PLUK gedaan. Ik ben daar heel enthousiast over. Het is vernieuwend, simpel en krachtig en het heeft een hele goede bijdrage geleverd in het studiekeuzeproces van de kinderen."

UA-45852499-1